31 Ekim 2017 Salı

Türkiye Oluklu Mukavva Sanayisi

Türkiye Oluklu Mukavva Sanayisi ' nin en hızlı gelişme dönemi 1975 - 1995 yıllarıdır . Büyük kuruluşlar , 1981 yılından başlayarak ileri teknolojiye dayalı , yüksek kapasiteli yatırımlara yönelmiş ,bazıları da ikinci ve üçüncü oluklu hatlarını işletmeye almıştır .

Türkiye Oluklu Mukavva Sanayisi ' nde yer alan tek devlet kuruluşu olan SEKA , 1993 yılında oluklu ve kutu fabrikasını satarak bu alandan çekilmiştir .

İlk oluklu mukavva kutuların Amerika ' da üretilmiş olması , standart kutuların bugün hala '' Amerikan Kutu'' şeklinde adlandırılmasına neden olmaktadır .

Sektöre giren firma sayısının artması ve mevcut firmaların yeni yatırımlara girmesi sonucu sektördeki kapasite ve üretim miktarları kısa sürede artmıştır .


3 Ağustos 2017 Perşembe

Kağıttan Oluklu Mukavvaya

Oluklu mukavva özellikleri cinslerine üretimlerinde kullanılan kağıtlara ve yardımcı malzemeye bağlı olarak belirlenir . Kullanılan hammadde ve üretim yöntemleri kağıtlara birbirinden farklı özellikler kazandırır . Bu özelliklerin amaca uygun olarak seçilmesi başarılı ambalaj üretimi için çok büyük önem taşımaktadır .

www.durumatsan.com

DURUMATSAN MAKİNA

19 Temmuz 2017 Çarşamba

Oluklu Mukavva

Oluklu mukavvanın geçmişi yüzyıldan daha eskiye dayanır . Oluklu mukavva mal ve eşyaların korunması , paketlenmesi ihtiyacı nedeniyle yeni bir kağıt kullanımı olarak ortaya çıkmıştır . Bugüne kadar değişimlere uğramış olmasına rağmen oluklu mukavva ham maddesi açısından eski örneklerinden çok farklı değildir . Ham maddesi olan kağıdın yeniden üretilebilen ve geri dönüştürülebilen bir madde olması dolayısıyla çevre uyumu en yüksek olan ambalaj türü olarak tanımlanabilir . Malzemenin tüm ömrünü yani ham maddesinin tabiattan elde edilmesi ile kullanımdan sonra hurdasının son işlemini içeren süreçte oluklu mukavvanın çevre uyumu en yüksek ambalaj malzemesi olduğu kanıtlanmıştır .

www.durumatsan.com

18 Temmuz 2017 Salı

Ambalajın İşlevleri

Ambalajdan beklenen beş işlev vardır . Bunlar taşıma , koruma , tanıtma , ambalajlama kolaylığı ve çevreyi korumadır .

Taşıma : Ambalajın esas işlevi , ambalajlanan ürünün birarada tutularak taşınmasıdır . Buna depolama istifleme de dahildir .

Koruma : Ambalajlanmış ürünler , kullanıcının eline geçene kadar , bir kaç kez yükleme , boşaltma ve taşıma işlemlerinden geçerler . Bu işlemler sırasında ambalajın karşılacabileceği tehlikelere nem , şok , titreşim , oksidasyon , aşırı sıcaklık değişimlerine karşı koruması gerekir.

Tanıtma : Ambalajlanan ürünün cinsi , nerede üretildiği , miktarı , çabuk bozulabilir veya tehlikeli olup olmadığı , ambalajı sayesinde tüketiciye tanıtılmış olur .

Ambalajlama Kolaylığı : Ambalaj ürüne kullanım kolaylığı sağlamalı ve amaca uygun olmalıdır . Örneğin ürünler ambalaj sayesinde daha kolay yüklenir , boşaltılır ve taşınırlar . Bu yolla işçilik maliyetinden tasarruf sağlanmış olur . Ayrıca ambalajlı ürünlerin pazarlanması çok daha kolaydır .

Çevreyi Koruma : Ambalaj kendisinin ve ambalajlanan ürünün dağıtım zinciri boyunca çevreyi kirletmeden tüketiciye ulaşmasını sağlamalıdır .

www.durumatsan.com

12 Temmuz 2017 Çarşamba

Ambalajın Gelişimi

Bugünkü çağdaş ambalaj anlayışına uymasa da , ambalajın 5000 yıldan beri kullanılmakta olduğu bilinmektedir . Milattdan 3000 yıl önce Mısırlılar , Fenikeliler , İranlılar ve Türkler camları üfleyerek şişeler , sıvı gıdalar için küp ve kavanoz gibi kaplar yapabiliyor ambalajlama için bir tür papirüs kullabiliyorlardı.Bu ilk ambalajların kullanıldığı çağlarda , toplum ihtiyaçları arttıkça kullanılan ambalaj türleri de çoğaldı . M.S 105 yılında kağıdın bulunuşu ve 12.yüzyıldan sonra üretim ve tüketiminin hızla yaygınlaşması 15.yüzyılda Avrupa'da başlayan yenilik hareketleri , ambalajın gelişimini en önemli etkenlerdir .

Bugünkü şekilde ambalajlamanın yapısı ve kapsamı , son 200 yılda sağlanan gelişmeler ve teknolojik yenilikler sonucu belirlenmiştir .

17.yüzyılda kağıt torbalar , 19. yüzyılda teneke ve oluklu mukavva kutular , süt ve diğer sıvı içecek maddeleri için kaliteli cam şişeler ve diğer ambalaj türleri birbiri ardınca insanlığın hizmetine sunulmuştur . www.durumatsan.com

11 Temmuz 2017 Salı

Çağımızın Ambalajı Oluklu Mukavva

Ambalaj , mamulün depolanma ve taşınma özellikleride dikkate alınarak en elverişli malzemenin seçilmesi ve belirli şekil verilmesi suretiyle ucuz ve tüketici ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak şekilde paketleme ve sarma işlemidir .

Ambalaj ; bir ürünün fabrikadan tüketiciye kadar ulaştırılması aşamalarında dağıtım zinciri olarak ifade edilen taşıma , depolama ve yükleme , boşaltma işlemlerinde içerdiği ürünü koruyan ve üzerinde yer alan bilgilerle iletişim sağlayan optimum maliyetli kaplar veya sargılar olarak tanımlanmaktadır . Ambalajın içerme fonksiyonu ürünü bir arada tutmaya , koruma fonksiyonu ise ürünü belirli bir süre fiziksel , kimyasal ve mikrobiyolojik etkilerden korumaya yöneliktir. www.durumatsan.com

Türkiye Oluklu Mukavva Sanayisi

Türkiye Oluklu Mukavva Sanayisi ' nin en hızlı gelişme dönemi 1975 - 1995 yıllarıdır . Büyük kuruluşlar , 1981 yılından başlayarak ileri...